Toyohashi University of Technology
Communications & Signal Processing Laboratory

Address

C408
Toyohashi University of Technology
1-1 Hibarigaoka, Tempaku-cho, Toyohashi, Aichi 441-8580, Japan.

Members

Staff

 • Keigo Takeuchi 

M2

 • Takuho Ouchi 
 • Tomoya Numazaki 
 • Sakyo Hashimoto 
 • Yuichi Mukaidate 
 • Yuki Mouri 
 • Masao Yoshikawa 

M1

 • Yuma Aoki 
 • Yukihiro Kawase 
 • Taisei Kotake 

B4

 • Takuro Ogawa 
 • Taisuke Tane 
 • Kazuma Hamada 
 • Karin Fujita 
 • Yamato Mikami 
Page Top